Byggavfall

För att du skall få en ärlig chans att ta hand om ditt byggavfall på ett effektivt sätt erbjuder Mantum en tjänst där vi tar ett helhetsgrepp om din avfallshantering och återvinning.

Avfallshantering blir alltmer komplicerad och tar därför mer tid i anspråk – tid som ofta inte finns på byggarbetsplatser, där pressade tidsscheman måste följas. För att du skall få en ärlig chans att ta hand om ditt byggavfall på ett effektivt sätt erbjuder Mantum en tjänst där vi tar ett helhetsgrepp om din avfallshantering och återvinning. Vi hittar lösningar som påverkar ditt dagliga arbete så lite som möjligt. Detta kommer att innebära såväl ökad effektivitet som bättre totalekonomi för dig. Vi vill att både byggbranschen och miljön skall se sig som vinnare!

När det handlar om källsortering finns sällan någon universallösning, utan vi utgår alltid från din verklighet och dina behov. Våra väl beprövade rutiner och vår egen miljöanläggning möjliggör för oss att ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi optimerar din sortering och minimerar volymerna till kostsam deponering.

Kontakta Mantum Entreprenad

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
Fax: 0340-54 55 30
entreprenad@mantum.se

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
Fax: 0340-54 55 30
mantum2@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg
Tel: 070-545 70 44

Journummer Marks kommun
Tel: 033-10 70 50

Läsvärt om anläggning & miljö

Läsvärt om anläggning & miljö

  • Då är det sannolikt svårt för en liftdumperbil att kunna lämna och hämta containern. Mantum har lösningen! Genom våra samarbetspartners erbjuder vi olika typer av lösningar efter dina behov. Kontakta oss så hjälper vi er!...

  • Mantum tar ett steg närmre klimatneutrala transporter. Vi har nu en beställt vår första 100% elektrifierade lastbil. Beställningen är på en Volvo Liftdumper som kommer leverera containrar till och från våra kunder lokalt i Varberg. Fordonet kommer att levereras vecka 26 och kommer ha 44......

  • Även denna vinter har snö och kyla gjort att stora mängder grus har spridits ut för att bekämpa halkan. När våren närmar sig och risken för halka och snö upphör är det dags att åter sopa upp sanden. Vi har utrustning som gör att sopningen sker snabbt och effektivt med högklassigt resultat. Sopmaskinen tar enkelt med sig sanden, även från trängre utrymmen. Sopvalsen roterar under bevattning så att sopningen kan ske dammfritt. I tjänsten ombesörjer vi även bortforsling av sanden...