Boka container

När du är i behov av att göra dig av med större mängder avfall är container oftast den smidigaste och mest tids vinnande lösningen.

Mantum ställer ut olika typer av containrar och kärl, tillfälligt eller under längre tid, som vi sedan tömmer eller hämtar på beställning. Avfallet kan bestå av bara ett materialslag eller vara blandat avfall. När du hyr en container av Mantum har du kanske varken tid eller plats att sortera avfallet. Då ombesörjer vi sorteringen vid vår egen miljöstation.Beroende på vilka mängder avfall du skall göra dig av med kan du välja mellan en rad olika containrar och kärl; från mindre liftdumpercontainrar till större lastväxlarflak.

Vanliga frågor och svar finner du här

Hyra 10 m3 container

10 m3 container

Passar till det mesta, allt från bygg- och rivningsavfall till trädgårdsavfall eller till garagerensningen. De täckta varianterna är utrustade med luckor och passar bra till smått brännbart, wellpapp, isolering etc

22 m3 container

Nedfällbar baklem, bra för att rulla in med skottkärra. Passar till sten, betong, tegel, schakt mm..

Detta kan du slänga

Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Släng däremot inte

Farligt avfall, elkabel, tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror och asbest. Material som inte hör hemma i containern debiteras enligt gällande prislista. Mantum containern erbjuds såväl till företag som till privatpersoner. Vi hämtar inom Varbergs kommun och debiterar enligt zonindelningen som presenteras nedan

Placering och transportväg

Vägen fram till hämtstället ska hålla för stor lastbil, 3 meter bred och 4,5 meter fri höjd för kran. Dessutom bör vi kunna vända bilen vid hämtstället.

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

 

Bokning Container Halland

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44