Kranbilstjänster

Mantum har en komplett division av kranbilar med erfarna och kompetenta förare och våra tjänster riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet.

Kranbilstjänster

Mantum erbjuder en komplett division av kranbilar med erfarna och kompetenta förare och våra tjänster riktar sig till kunder inom entreprenad, industri och byggområdet. Även enskilda åtaganden för privatpersoner förekommer frekvent.

En kranbil innebär stor flexibilitet, då den kan tjänstgöra som flakbil eller tippbil, men med ett fantastiskt verktyg som kan utföra en lång rad lyft- och lastmoment. Mantums kranbilar utför oftast lyft-, monterings- och transportuppdrag i samband med husbyggnation, men användningsområdet för dessa enheter är oändligt!

 

Mantums kranbilspark spänner över ett komplett register avseende lyftkapacitet, där utrustningsnivån är mycket hög på samtliga enheter. Därför hittar vi alltid en lösning på kundens efterfrågan. Standard i samtliga enheter är fordonsdatorer som kan redovisa all tänkbar information gällande utförd transport. Vanligaste frågorna och svar finner du här

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44