Inrikestransporter

Fjärrtrafik & distribution i Sverige.

Vi bedriver fjärr- och distributionstransporter i linjenätverk och i beställningstrafik- för enhetslaster, partilaster och styckegods. Våra fjärrbilar trafikerar hela landet med dagliga avgångar, där vi erbjuder långsiktiga transportlösningar med optimerade flöden och minimerade kostnader.

Distributionsverksamheten sker i hela Sverige, men främst i närregionen; Halland, Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Östergötland samt Småland. Ett naturligt nav i vår fjärr- och distributionstrafik är vår egen terminal i Varberg, där vi erbjuder kompletta tjänster inom lager och tredjepartslogistik.

Kontakta Mantum Logistic

Logistics

Tel: 0340-54 55 60
logistics@mantum.se

Trafikledning

Tel: 0340-54 55 60
logistics@mantum.se

Försäljning

Tel: 0340-54 55 66
sales@mantum.se