Mantum GoGreen

Under flera år har vi haft stort fokus på miljöfrågorna. Vi vill ta ansvar för kommande generationer. Det ställs höga krav på aktörer som bedriver trafik med tunga fordon. Därför har vi genomgående moderna fordon och maskiner som uppfyller de krav som ställs samt en personalstyrka som besitter en bred kunskap i hur vi aktivt kan bidra till att minska vår miljöpåverkan.

Kvalité och miljö

 

Mantum bedriver ett gediget förbättringsarbete inom miljöprestanda och leveranskvalitet. Som stöd i detta arbete har vi ett väl genomtänkt ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015.

Mantum har status som AEO, Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör), inom EU. AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU.

Vår logistik

Kraven ökar på alla parter i värdekedjan. Inte minst märker vi det hos våra kunder och deras konkurrenssituation. Därför blir lösningarna oftast mer och mer komplexa. På Mantum har vi tagit det som en utmaning och utvecklat ett totalkostnadskoncept; Mantum Business Tool.

Vi tycker att Logistik ska förenkla vardagen, inte tvärtom. Tillsammans med våra kunder hittar vi de mest optimerade och effektiva lösningarna som förenklar, förbättrar och skapar värde för verksamheten. Ett samarbete som kräver en öppenhet och transparens mellan parterna. Kontakta oss gärna för en diskussion kring dina förutsättningar.

Vår uppgift

Vår uppgift är att göra våra kunder framgångsrika. Vi förstår våra kunders affär och tillför idéer och lösningar som skapar värde. Vi ska uppfattas som en nyskapande och spännande partner som utvecklar och moderniserar vår traditionella bransch.

Hållbarhetsavtryck

Mantum har stort fokus på miljön och vill ta ansvar för kommande generationer. Därför har Mantum genomgående moderna fordon och maskiner som uppfyller de senaste kraven samt en personalstyrka som besitter bred kunskap i hur de aktivt kan bidra till att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Koncernens medarbetare arbetar dagligen med fokus på att minimera miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. Detta genom att optimera flöden med så hög fyllnadsgrad som möjligt per lass och så få tomma kilometer som möjligt.

Hållbarhetsarbetet rymmer massor av frågor, exempel på hur vi arbetar för en hållbar framtid illustreras nedan:

 

 • Full sysselsättnings- och fyllnadsgrad med minimalt antal tomkörningskilometer
 • Tomkörningskilometer är under 25%
 • Sparsamkörning coaching med mål att alla chaufförer skall ha en Volvo Connect rating på minst 90 (av 100)
 • Mantum använder uteslutande Svanenmärkt Preem Evolution Diesel eller liknande som har en fossilfri inblandning av minst 50% samt HVO
 • Mantum använder sedan 2020 enbart Euro VI motorer
 • Mantum använder endast hydrauloljor baserade på syntetiska estrar.
 • Alla nyinköp av tjänstebilar skall vara elektrifierade
 • Vi uppmuntrar digitala möten och väger alltid nyttan mot klimatavtrycket innan vi genomför fysiska resor
 • Belysning är utbyta ut mot energieffektiva och sensorstyrda alternativ
 • Mantumkoncernen är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001

Sparsam körning

 

Tunga fordon, tunga arbetsmaskiner eller många fordon betyder också tunga bränslekostnader. För transportföretag och andra fordonsägare är bränslet en stor utgiftspost. Att få ner bränsleåtgången med 10 procent är ett realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning och förbrukningen sedan följs upp.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:

 

 • lägre däckskostnader och mindre slitage på fordon
 • en bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för förarna
 • lägre utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar hälsa och miljö.

 

 

Utbildning i sparsam körning och systematisk uppföljning kan vara ett sätt att stärka konkurrenskraften och förbättra ekonomin för stora åkerier och andra arbetsgivare. En sparcoachtjänst kan hjälpa ditt åkeri att nå bestående resultat av utbildning i sparsam körning och metodisk uppföljning.

Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med 2008 i alla behörigheter i körkortsutbildningen.

Jonas Daiss är landsvägspiloten som brinner för EcoDriving.

Eller som han själv kallar det – Heavy EcoDriving.

Jonas började som chaufför på Mantum 2005 (HTAB) för 17 år sedan. Han har, sedan han tog sitt CE kort 2002, tävlat mot sig själv för att sänka sin bränsleförbrukning. Det var dock inte förrän 2004 som Jonas gick en kurs i Heavy EcoDriving, som intresset väcktes till liv ordentligt.

Under kursens gång fick han bevisat för sig själv, att med hjälp av rätt körteknik, där man bland annat nyttjar fordonets egna moment, vinner både på bränsleförbrukningen, men faktiskt många gånger även tid.

Jonas berättade för oss att han började experimentera mer och mer på vilka ställen han kan släppa gasen, och i stort sett, enbart klara sig på lastbilens egna moment så långt som möjligt. Ett exempel är en sträcka mellan Falkenberg och Torup, där han släpper gasen och frirullar hela 7 kilometer.

Det finns massor av vanliga transportsträckor i Sverige där förutsättningarna finns för denna körstil.

Jonas har även åkt med en del av våra landsvägspiloter, för att ge dem tips och råd på hur dom kan förbättra sin bränsleförbrukning. Några av chaufförerna har sen dess minskat sin förbrukning med upp till 10%. Jonas berättar att det har tagits emot positivt av kollegorna, som tycker det är roligt och utmanande att tävla mot sig själva och sänka sin förbrukning.

När Jonas åker med och utbildar våra andra chaufförer, så ligger huvudfokus på två punkter.

Planering och tomgång.

För att minska bränsleförbrukningen finns det flera faktorer som spelar in, så som körteknik, fordonets beskaffenhet, däcktryck & vindavsiare.

Nu har Jonas fått som uppdrag att åka med och utbilda fler utav Mantums piloter med förhoppningen att sänka bränsleförbrukningen och värna extra om vår miljö.

Fordon

För att möta framtidens förutsättningar och utmaningar så har vi beställt flera klimatanpassade fordon. Vår klimatanpassade flotta består både av gas och helelektriska bilar.

Kundfokus

 • Vi finns på plats där våra kunder vill att vi ska vara.
 • Vi har alltid kundens bästa för ögonen.
 • Vi är en partner som våra kunder kan lita på.

Kommunikation

 • Kommunikation är för oss ett viktigt konkurrensmedel.
 • Allt vi gör kommunicerar.
 • En av de viktigaste framgångsfaktorerna i konsten att kommunicera är att lyssna. Vi lyssnar för att förstå förväntningar, behov och för att säkerställa rätt leverans. Med en aktiv dialog bibehåller och utvecklar vi en god relation med våra kunder.

Nyskapande

 • Vi utmanar branschpraxis och invanda mönster.
 • Vi förenklar, förbättrar och skapar nya kreativa lösningar på de behov och utmaningar som finns hos våra kunder, vår omvärld och för miljön.

Mantumkoncernen har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningssystemet omfattar alla kravelement i standarderna. Inga delar av verksamheten är undantagna.

Policy – Miljö

Policy – Kvalitet