Specialtransporter

Svårhanterliga transporter - vår kompetens!

På Mantum Special jobbar vi med tunga, långa, breda, höga och andra komplicerade transporter. I dagsläget består största delen av våra transporter utav prefab-element, både inom betong och trä. Vi ombesörjer ca 25 fabriker med en volym på ca 1000 transporter / vecka.

Vi har länge haft en marknadsledande roll inom detta område, vilket gör att vi är framstående inom framförallt säkerhet och leveransprecision. Utöver detta, så levererar vi också tillhörande KPI:er och miljörapporter.

Inom byggbranschen så är transporterna en avgörande del för att projekten skall fortskrida och färdigställas inom satta tidsplanerna. Här gäller det som transportör att vara flexibel och lösningsorienterad för att möta kundens behov.

För att kunna utföra specialtransporter på detta vis, krävs en flexibel fordonsflotta, kompetenta landsvägspiloter och dynamisk trafikledning.

Detta är något Mantum är stolta över att kunna leverera.

Betongtransporter.se

Syftet med sajten betongtransporter.se är att på ett enkelt och löpande sätt snabbt kommunicera händelser rörande säkerhet inom betongtransporter.

Sajten är kund- och leverantörsoberoende och skall tjäna hela sektorn/branschen. Målet är att med hjälp av kort och lätt text leda till beteendeförändring och förebygga skador och incidenter så de aldrig inträffar.

Visionen är att alla som jobbar med betongtransporter (Så som fabrikspersonal, lagergårdspersonal, chaufförer, montagepersonal etc.) skall gå in på sidan minst en gång per dag.

Läs gärna mer genom att klicka på rubriken

Föregående bild
Nästa bild

Kontakta Mantum Special

Special Syd

0340-54 55 75

Special Norr

016-4000080

Kundtjänst

010-25 13 551