Omlastningsstation

Mantums omlastningsstation ligger på Vagnvägen 11 i Varberg. Här bedriver vi en omfattande och miljöfrämjande sorterings- och förädlingsverksamhet av byggavfall.

Omlastningsstation Vagnvägen Varberg

Mantum tar emot ditt avfall oavsett om du levererar det sorterat eller osorterat. Vi väger in avfallet, sorterar det och skickar vidare för återvinning eller förbränning. Vi erbjuder även en komplett tjänst med uthyrning och tömning av container.

Anläggningen är öppen för företagskunder vardagar mellan kl 07.00-16.00.Byggavfall

Avfallshantering blir alltmer komplicerad och tar därför mer tid i anspråk, tid som ofta inte finns på byggarbetsplatser och där pressade tidsscheman måste följas. För att du skall få en ärlig chans att ta hand om ditt byggavfall på ett effektivt sätt erbjuder Mantum en tjänst där vi tar ett helhetsgrepp om din avfallshantering och återvinning. Vi hittar lösningar som påverkar ditt dagliga arbete så lite som möjligt. Detta kommer att innebära såväl ökad effektivitet som bättre totalekonomi för dig. Vi vill att både byggbranschen och miljön skall se sig som vinnare!

När det handlar om källsortering finns sällan någon universallösning, utan vi utgår alltid ifrån din verklighet och dina behov. Våra väl beprövade rutiner och vår egen miljöanläggning möjliggör det för oss att ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi optimerar din sortering och minimerar volymerna till en kostsam deponering.Avfallshanteringssytem

Är du intresserad av våra andra avfallshanteringssystem eller hur vi kan anpassa oss utefter just dina behov?

Kontakta oss så förklarar vi gärna mer 0340-54 55 40

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

 

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44