Om oss

Vi är ett av Sveriges största och mest moderna transport- och logistikföretag

Mantum är en partner som ständigt söker nya lösningar för att  förenkla din vardag inom logistik, transport, lager och entreprenad. Allt levererat med ett starkt personligt engagemang och stor entreprenörsanda. Ett nära och öppet samarbete skapar förutsättningar för nya idéer och lösningar som skapar effektivitet och värde för dig och din verksamhet.Idag är vi ett av Sveriges största och mest moderna transport- och logistikföretag med mer än 300 personer sysselsatta. Vi erbjuder en lång rad av tjänster inom bygg- och anläggningssektorn, miljö- och återvinning samt godstransporter – allt från lokal till internationell transport, spedition, lagertjänster, tulltjänster, tredjepartslogistik, specialtransporter och distribution. Alla väl miljöanpassade.

Vår logistik

Kraven ökar på alla parter i värdekedjan. Inte minst märker vi det hos våra kunder och deras konkurrenssituation. Därför blir lösningarna oftast mer och mer komplexa. På Mantum har vi tagit det som en utmaning och utvecklat ett totalkostnadskoncept; Mantum Business Tool.Logistik ska förenkla, tycker vi. Tillsammans med våra kunder hittar vi de mest optimerade och effektiva lösningarna som förenklar, förbättrar och skapar värde för verksamheten. Ett samarbete som kräver en öppenhet och transparens mellan parterna. Kontakta oss gärna för en diskussion kring dina förutsättningar.

Vår uppgift

Vår uppgift är att göra våra kunder framgångsrika. Vi förstår våra kunders affär och tillför idéer och lösningar som skapar värde. Vi ska uppfattas som en nyskapande och spännande partner som utvecklar och moderniserar vår traditionella bransch.

Föregående bild
Nästa bild

Kundfokus

Vi finns på plats där våra kunder vill att vi ska vara. Vi har alltid kundens bästa för ögonen. Vi är en partner som våra kunder kan lita på.

Nyskapande

Vi utmanar branschpraxis och invanda mönster. Vi förenklar, förbättrar och skapar nya kreativa lösningar på de behov och utmaningar som finns hos våra kunder, vår omvärld och för miljön.

Kommunikation

Kommunikation är för oss ett viktigt konkurrensmedel. Allt vi gör kommunicerar. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i konsten att kommunicera är att lyssna. Vi lyssnar för att förstå förväntningar, behov och för att säkerställa rätt leverans. Med en aktiv dialog bibehåller och utvecklar vi en god relation med våra kunder.

Historik

Mantum har sitt ursprung från en av Sveriges lastbilscentraler. De flesta lastbilscentraler startades på uppdrag av riksdagen i syfte att säkerställa landets behov av transporter under andra världskriget. Grunden till den verksamhet som idag är Mantum startade under tidigt 1940-tal. Initiativet till föreningen togs av en grupp småföretagare och lastbilsägare som genom samarbete såg stora möjligheter att kunna ta bättre betalt för sina tjänster, istället för att som enskilda företagare spelas ut mot varandra. Resultatet av det gemensamma intresset och de rådande tiderna blev den ekonomiska föreningen Lastbilscentralen i Varberg. Under en period delades föreningen upp i två separata enheter. 1962 bröt sig en del av föreningen ur gemenskapen och bildade Varbergslast AB. Kvar blev Lastbilscentralen Lassabacka.

1980 hittade de två enheterna tillbaka till varandra igen och i samma veva förstärktes lastbilsföreningen med ett tiotal maskinägare från Gräv och Traktorcentralen i Göteborg. Tillsammans såg man möjligheten att lokalt kunna bredda sina respektive verksamhetsområden inom en och samma central. Och så har utvecklingen fortsatt. Den ekonomiska föreningen övergick 2009 till ett aktiebolag. Som mest har det funnits över 400 lastbilscentraler i Sverige, men idag finns det enbart ett 100-tal kvar. En handfull av delägarföretagen inom LBC Varberg har varit med ända sedan starten och drivs nu av både 2:a och 3:e generationen. Sedan 14 Maj 2011 heter vi nu Mantum. Väl rustade för framtiden som ser riktigt spännande ut.

Upplagor av Mantums tidning