Anläggning & Entreprenad

Mantum har en komplett division av anläggningsfordon och våra tjänster inom området anläggning riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet.

Mantum har en komplett division av anläggningsfordon och våra tjänster inom området anläggning riktar sig till kunder inom entreprenad, industri och byggområdet. Dessutom tillhandahåller vi ett fullständigt sortiment utav grus och stenmaterial ifrån ett antal egna täkter och förädlingsenheter. Vi kan härigenom hjälpa kunden med en kostnadseffektiv lösning av materialtransporter.Helhetspartner inom entreprenadtjänster

Mantums anläggningsfordon får oftast i uppdrag att flytta schaktmassor eller leverera grus, jord, berg och makadam i de flesta fraktioner.

Vi har även möjlighet att transportera asfalt och utföra stödkantsläggning samt transportera färdig betong med våra roterbilar. Vi har åtagande för vinterväghållning där vi både saltar, sandar samt plogar och transporterar bort snömassor.

Fordonsparken är bred och flexibel där utrustningsnivån är mycket hög på samtliga enheter, vilket gör att vi alltid hittar en lösning på kundens efterfrågan. Det som är standard i samtliga enheter är att det finns fordonsdatorer som kan redovisa all tänkbar information om varje uppdrag och utförd transportDu kan läsa mer om våra entreprenad tjänster under frågor och svar här

Entreprenad

Mantum Entreprenads tjänster utgör lite kärnan i vår verksamhet där vi under lång tid har varit ledande i regionen. Uppdrag inom bygg och anläggningsbranschen ställer höga krav som vi jobbar ständigt för att uppfylla. Våra chaufförer är utbildade för uppdraget och samtliga ekipage har de tillstånd som erfordras. Mantum strävar efter att erbjuda effektiva lösningar levererade med ett starkt personligt engagemang där kunderna alltid är i fokus.Miljöansvar för nästkommande generationer

Samhället präglas idag av en hög miljömedvetenhet där såväl företag som privatpersoner engagerar sig i sortering och återvinning. Mantum är den självklara samarbetspartnern när det handlar om miljövård. Vi uppfyller alla de hårda kraven inom miljöområdet. Följande tjänster relaterade till Miljötransporter erbjuds så som: Containertjänster, Slamsugning, Högtrycksspolning, Byggavfall, Komprimatorbilar, Omlastningsstation Vagnvägen samt Flistransporter.

Läs mer om vårt miljöarbete på MantumgoGreen

Föregående bild
Nästa bild

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

 

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

 

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44