Anläggning & miljö

Mantum Entreprenads tjänster utgör lite av kärnan i vår verksamhet där vi under lång tid har varit ledande i regionen. Uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen har höga kravställningar som vi uppfyller. Våra chaufförer har relevant utbildning för uppdraget och samtliga ekipage har de tillstånd som erfordras. Hos oss på Mantum får du effektiva lösningar levererade med ett starkt personligt engagemang.

Entreprenadtjänster

Mantum har en komplett division av anläggningsfordon & maskiner, våra tjänster inom området anläggning riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet. Dessutom tillhandahåller vi ett fullständigt sortiment av grus- och stenmaterial från ett antal egna täkter och förädlingsenheter. Vi kan härigenom hjälpa kunden med en kostnadseffektiv lösning av materialtransporter..

Kranbilstjänster

Mantums kranbilspark spänner över ett komplett register avseende lyftkapacitet, där utrustningsnivån är mycket hög på samtliga enheter. Därför hittar vi alltid hittar en lösning på kundens förfrågan. Standard i samtliga enheter är fordonsdatorer som kan redovisa all tänkbar information om utförd transport..

Omlastningsstation

Samhället präglas idag av en hög miljömedvetenhet där såväl företag som privatpersoner engagerar sig i sortering och återvinning. Mantum är den självklara samarbetspartnern när det handlar om miljövård..

Slamsugning & högtrycksspolning

Mantum erbjuder kompletta tjänster inom slamsugning och högtrycksspolning. Resurserna passar till alla tänkbara åtaganden inom området. Våra tjänster riktar sig till kommuner, företag och privatpersoner. Att utföra uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning ställer höga krav på såväl fordon som förare. Det är högteknologisk och kraftfull utrustning som möjliggör dessa tjänster och det krävs att personalen är rätt utbildad och noggrann i utförandet. Vår fordonspark består av sugbilar, spolbilar, kombinerade sug och spolbilar samt torrsugsbilar.

.

Boka container

Är du är i behov av att göra dig av med större mängder avfall är container oftast den smidigaste och mest tidvinnande lösningen. Mantum ställer ut olika typer av containrar och kärl, tillfälligt eller under längre tid, som vi sedan tömmer eller hämtar på beställning. Avfallet kan bestå av bara ett materialslag eller vara blandat avfall.

 

Boka storsäck

När du ska hantera avfall är Mantums Storsäck ett bra alternativ. Kanske har du något mindre avfall än vad som fyller en container? Eller har du tröttnat på att hantera ditt avfall via kommunens återvinningscentraler? Storsäcken är en smidig lösning i samband med flyttstädning, storstädning av förråd och garage, vid om- och tillbyggnationer eller vid trädgårdsarbete.