Boka storsäck

När du ska hantera avfall är Mantums Storsäck ett bra alternativ. Kanske har du något mindre avfall än vad som fyller en container? Eller har du tröttnat på att hantera ditt avfall via kommunens återvinningscentraler?

Storsäck

Storsäcken är en smidig lösning i samband med flyttstädning, storstädning av förråd och garage, vid om- och tillbyggnationer eller vid trädgårdsarbete. Mantum levererar två olika storlekar på storsäck; 1 kbm och 1,8 kbm. Storsäck är ekonomiskt och utrymmeseffektivt. Du kan skaffa flera säckar och själv sortera ditt avfall, eller slänga allt samlat i samma säck och låta Mantum sköta sorteringen för att sedan låta avfallet gå för återvinning alternativt deponi. Beställer du hämtning av flera säckar samtidigt lämnas rabatt enligt uppgifter nedan.

Priser

Du beställer Mantums Storsäck till ett totalpris där följande ingår:

  • Säck (säcken deldebiteras med 200 kr vid leverans)
  • Leverans av säck till din dörr
  • Hämtning efter beställning
  • Hämtningsavgift
  • Behandlingsavgift
  • Maxvikt 1000 kg
Fraktion1 kbm exkl / inkl moms1,8 kbm exkl / inkl moms
Blandat avfall740 kr / 925 kr960 kr / 1200 kr
Gips700 kr / 875 kr920 kr / 1150 kr
Brännbart avfall640 kr / 800 kr880 kr / 1100 kr
Trädgårdsris560 kr / 700 kr620 kr / 775 kr
Trä560 kr / 700 kr620 kr / 775 kr
Tillägg zon 2120 kr / 150 kr120 kr / 150 kr
Avdrag vid hämtning av 2 säckar80 kr /100 kr 80 kr /100 kr
Avdrag vid hämtning av 3 säckar240 kr / 300 kr240 kr / 300 kr

Detta kan du slänga

Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Släng däremot inte

Farligt avfall, elkabel, tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror och asbest. Material som inte hör hemma i säcken debiteras enligt gällande prislista. Mantum Storsäck erbjuds såväl till företag som till privatpersoner. Vi hämtar inom Varbergs kommun och debiterar enligt zonindelningen som presenteras nedan

Placering och transportväg

Eftersom säcken blir tung när du fyllt den är det viktigt att placera den så vi kommer åt den med kranbil, högst 5 meter från körbar väg med fri höjd för lyftkranen. Vägen fram till hämtstället ska hålla för stor lastbil, 3 meter bred och 4,5 meter fri höjd för kran. Dessutom bör vi kunna vända bilen vid hämtstället.

Kontakta Mantum Entreprenad

Anläggning

Tel: 0340-54 55 20
entreprenad@mantum.se

Miljö

Tel: 0340-54 55 40
miljo@mantum.se

Slamtömning

Journummer Varberg & Falkenberg

Tel: 070 545 70 44