Utrikestrafik_krille

[qode_advanced_tabs title_layout=”with_icon” title_tag=”h2″][/qode_advanced_tabs][qode_advanced_tabs title_tag=”h4″][qode_advanced_tab tab_title=”Utrikestrafik”]

Vi har specialiserat oss på styckegods och delpartier, men löser även komplettlaster. För att säkerställa en flexibel och kundanpassad transportlösning har vi valt att jobba med förarbunden trafik samt att utföra all trafikplanering själva, för att alltid veta var godset befinner sig.

Kund har alltså kontakt med samma person, från beställning till leverans!

Och med oss kan du prata de skandinaviska språken, engelska, tyska och ryska.

 

Mantum ingår i IFA, ett europatäckande nätverk med speditörer som på ett framgångsrikt sätt samarbetar med att optimera varandras godsflöden. Klicka här för att läsa mer.

Mantum bedriver egen trailerverksamhet i Europa

 

Med egna Mantumtrailer bedriver vi import och export verksamhet från vår terminal i Varberg. Med avgångar i båda riktningarna Tisdag/Onsdag/Fredag håller vi en hög service för våra kunder.

Med våra samarbetspartners och agenter täcker vi Tyskland i dess helhet. Vidare har vi egna agenter i  Venlo, Holland och Antwerpen, Belgien.

Några av våra samarbetspartner och agenter

 

?? Tyskland

  • Gustav Mäuler GmbH & Co. KG, Remscheid
  • INSA Transport Speditions GmbH,  Frankfurt/M
  • Ritter Logistics GmbH, Langenhagen

?? Belgien

  • Corneel Greerts Transportgrourp, Antwerpen

?? Holland

  • Jacob Meijer Forwarding B.V, Venlo

[/qode_advanced_tab][qode_advanced_tab icon_pack=”dripicons” dripicon=”dripicons-flag” tab_title=”English information”]We specialize in general cargo and parts, but also solve complete loads. To ensure a flexible and customized transport solution, we have chosen to work with driver-related traffic and to perform all traffic planning ourselves, to always know where the goods are.

The customer thus has contact with the same person, from order to delivery!

And with us you can speak the Scandinavian languages, English, German and Russian.

 

Mantum is part of IFA, a Europe-wide network of freight forwarders who successfully collaborate to optimize each other’s freight flows. Click here to read more.

Mantum conducts its own trailer business in Europe

 

With our own Mantum trailer, we conduct import and export operations from our terminal in Varberg. With departures in both directions Tuesday / Wednesday / Friday, we maintain a high level of service for our customers.

With our partners and agents, we cover Germany in its entirety. We also have our own agents in Venlo, Holland and Antwerp, Belgium.

Some of our partners and agents

?? Germany

Gustav Mäuler GmbH & Co. KG, Remscheid
INSA Transport Speditions GmbH, Frankfurt / M
Ritter Logistics GmbH, Langenhagen

?? Belgium

Corneel Greerts Transportgrourp, Antwerp

?? Holland

Jacob Meijer Forwarding B.V, Venlo[/qode_advanced_tab][/qode_advanced_tabs]

Kontakta Mantum Logistics

Logistics

Tel: 0340-54 55 60
logistics@mantum.se

Spedition och trafik

Tel: 0340-54 55 80
international@mantum.se

import@mantum.se

export@mantum.se

Försäljning

Tel: 0340-54 55 61
sales@mantum.se