Tull och tulltjänster

Mantum har status som AEO, Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör), inom EU. AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU. 

 

AEO

Som godkänd ekonomisk aktör ges en särskild status som gäller i samtliga medlemsländer inom EU. Mantum:s certifikat gäller för både tullförenklingar samt säkerhet och skydd (AEOF).

Fördelarna med en AEO-status innebär bland annat att vi:

 • löper mindre risk att varuflöden (fysiska eller dokumentbaserade) till och från gemenskapen blir utsatta för kontroll
 • kan lämna önskemål om kontrollplats
 • får lättnader i form av reducerat uppgiftslämnande i Föranmälan som införs 1 juli 2009
 • får en enklare tillståndshantering
 • får ett tilldelat kundstöd med kontaktväg direkt till Tullverket.
   

TDS-system

Med vår anslutning till tullens TDS-system och våra olika tillstånd från Tullverket, kan vi erbjuda följande tjänster:

 • exportförtullning på elektronisk väg samt hjälp med ursprungscertifikat
 • hantering av oförtullat gods vid vårt tullager E, samt införtullning i omgångar eller vidaretransitering till tredje land
 • tullbehandlingar för kundens räkning oavsett om denne har kredit hos Tullverket eller ej
 • slutliga förtullningar av hemtagningar gjorda av andra ombud
 • transiteringar på tullgods som skall skickas vidare till 3:e land
 • hjälp med importlicenser, kvoter och liknande tillstånd
 • Intrastatrapportering till Statistiska Centralbyrån