Trädfällning

Att fälla träd i tätbebyggt område är inte alltid så smidigt, då närliggande bebyggelse kan komma att äventyras. Trädgården med anlagda ytor, buskage och planteringar kan utsättas för skada. Mantum erbjuder en säker metod att avverka träd i områden som av olika anledningar är begränsade. De träd som upplevs som svåra och farliga att fälla på traditionellt sätt kan vi nu med säkerhet och hög precision plocka ned genom sektionsfällningsprincipen.

 

Principen bygger på att trädet plockas uppifrån och neråt, gren för gren med hjälp av en kranbil utrustad med gripklo och såg. Kranbilen har en lång räckvidd, vilket gör att den i de flesta fall kan ställas på gatan utanför tomten, eller på annan hårdgjord yta. På så sätt undviks sönderkörda gräsmattor.

 

När vi väl har fått ner trädet kan det vara lämpligt att omgående forsla bort stammar och ris. Vi ombesörjer även detta och fraktar materialet till sorteringsanläggning där resterna blir antingen till flis eller kompost. Eftersom samma fordon hanterar både plockning och bortforsling erbjuds kunden en mycket kostnadseffektiv lösning.

 

För vidare information och prisuppgift kontakta Mantum Entreprenad; mantum1@mantum.se, 0340-54 55 20.