Totalkostnadskoncept Betong

Mantums Totalkostnadskoncept är under ständig utveckling och lanserades under 2010, i samband med att ett par omfattande avtal skrevs med kunder inom segmentet Special - Betong. Med Totalkostnadskonceptet går vi från att vara transportör till partner, vi reducerar flera kontaktytor för kunden till en enda och vi debiterar en totalkostnad istället för transportkostnad baserad på en A till B-lösning. Samarbetet kräver en öppenhet och transparens mellan parterna. En så kallad infohub är det centrala verktyget för att denna öppenhet kan upprätthållas. Enkelt förklarat är infohuben en it-lösning som synkar med både kundens och Mantums affärssystem och man ges möjlighet till full insyn i hela kedjan som uppdraget innefattar. Tillsammans med våra kunder hittar vi de mest optimerade och effektiva lösningarna som förenklar, förbättrar och skapar värde för både verksamheten och miljön.

 

Att mäta onödiga kostnader för en kund som erbjudits Totalkostnadskoncept är centralt, tex. väntetid vid lastning och lossning. Genom att mäta denna kan onödiga aktiviteter identifieras varefter processen förbättras. Brister i planeringen är ett centralt område som alltid kan förbättras. Nedan visas exempel på mätning med positivt utfall efter vidtagna åtgärder. Kurvan visar väntetid i procent under 2011 för en kund inom segmentet.