Specialtransporter

Det är viktigt att allt fungerar, från början till slut vid Specialtransporter. Mantum tar ett totalansvar när du anlitar oss.

Genom vårt samarbete får du tillgång till den utrustning och de fordon som krävs för att göra transporten möjlig. Våra enheter klarar alla typer av gods, oavsett vikt och volym. Själva transporten är bara den synliga delen av projektet. För att framgångsrikt genomföra ett uppdrag krävs en noggrann och genomtänkt planering som bygger på insikt om hur den specifika transporten skall hanteras praktiskt och ekonomiskt. Vi tar alla myndighetskontakter som uppdraget kräver och tillser att lagar och regler följs under utförandet. Vi kontrollerar också framkomlighet, vägars bärighet och begränsningar som uppstår vid tunnlar, broar och ledningar.

Inom Specialtransporter erbjuds även Maskintransporter.

Kontakta Mantum Special för vidare information; special@mantum.se, eller 0340-54 55 75.