Fanny om sin praktik på Mantum

2021-03-04

"Jag studerar mitt tredje och sista år på Affärsystemsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Utbildningen har sin teoretiska bas inom informatik, där utbildningens fokuserar på hur verksamhetsutveckling och IT-lösningar kan leda till fördelar och värdeskapande i företag och organisationer.


Mantum är ett företag i ständig utveckling med fokus på att skapa kreativa lösningar och digital teknik. Verksamhetsutveckling där tekniken är i fokus lockar mig, då jag tror på att IT har en betydande roll för att effektivt bedriva en verksamhet. Nämnda faktorer gjorde att jag hade ett starkt intresse av att få utföra min praktik hos er på Mantum, samt se hur mina färdigheter och kunskaper från utbildningen skulle kunna bidra med utveckling och värdeskapande för er verksamhet. 


Praktiken har möjliggjort att jag fått tillämpa de kunskaper som genererats under min utbildning genom att praktiskt applicera dem i er verksamhet. Jag har fått prova mina vingar och utföra praktik utefter egna initiativ, det innebar att jag fick lägga upp planering och arbete på egen hand, vilket resulterat i stor personlig utveckling.


Som jag tidigare nämnde tilläts jag att ta mycket egna initiativ och utföra mycket arbete självständigt, vilket var givande för mig. Det är viktigt att framhålla att jag inte blivit utelämnad, utan att jag har fått en bra stöttning genom hela praktiken vilket medfört en bekvämlighet i att utbyta idéer, tankar och visa vad jag kan bidra med. Jag har upplevt en gemenskap och tillhörighet, samt att jag varit välkommen från dag ett vilket jag upplevde viktigt för att känna mig trygg i att våga ta initiativ, ställa frågor och funderingar.


Det viktiga med praktik under pågående utbildning för mig är att det skapar en möjlighet i att tillämpa de kunskaper och färdigheter som genererats under utbildningen, och att få applicera dem i det verkliga arbetslivet. Det medför ett ökat lärande, då kunskapen som generats utifrån läroböckerna och föreläsningar kombineras med det praktiska arbetet, samt att man får möjlighet att upptäcka en ny dimension som är svårt för utbildning och kurslitteratur att fånga upp.

 


Mantum är ett företag som ständigt utvecklar sin verksamhet för att definiera effektiva lösningar som ska förenkla, förbättra samt skapa värde för verksamheten. Utöver att skapa ett egenvärde fokuserar man även på att erhålla ett gott samarbete med sina partners samt kunder för att vara nyskapande och anpassa lösningar efter kundens behov.  Mantum tar även hänsyn till kommande generationer genom deras miljö- och klimatfokus.” - Fanny 

 

 

Vi tror på att vara en lärande organisation och tycker därför att det är viktigt med lärdom i praktiken. Vi på Mantum tror även att vi som organisation och företag kan ta del av studenternas kunskap för att kunna utvecklas som organisation.

 

Är du nyfiken och vill veta mer?

Mail oss info@mantum.se

 


Tillbaka

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies