Policies

Kvalitetspolicy

Det är Mantumkoncernens policy att motsvara kundens förväntningar och att skapa förtroende för våra tjänster. Kvaliteten i vår verksamhet skall utgöra en väsentlig anledning att välja oss. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvalitet är en viktig angelägenhet för Mantum.

Detta uppnås genom att:

 • Ha enkla och klara samarbetsformer mellan kunder och leverantörer.
 • Vi utför vårt arbete rätt och rationellt från början.
 • Varje tjänst skall vara en referens för kommande affärer.
 • Kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar.
 • Personalen skall vara kunnig och motiverad för sina uppgifter genom fortlöpande utbildning.
 • Våra mål är enligt SMART-principen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbundna)

 

Vårt arbete sker genom metoden PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera) - eng. PDCA (Plan, Do, Check, Act)

 

 

Miljöpolicy

 • Mantum skall verka för effektiva logistik- och entreprenadlösningar för ett hållbart samhälle.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror.
 • Mantum arbetar för ständiga förbättringar och förebyggande av förorening av luft, vatten och mark.
 • Vår personal och våra partners skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar vårt dagliga arbete. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.
 • Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters.
 • Varje avslutat uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

 

Mantum har stort fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan, detta görs genom vårt hållbarhetsarbete som innefattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska även digitalisera olika funktioner för att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt.