Mobil Kommunikation

Mantum har under flera år legat i framkant av utvecklingen när det gäller fordonskommunikation och idag har vi installerat fordonsdatorer av fabrikat Vehco i samtliga enheter som är anslutna via partneravtal. I arbetet med implementeringen av datorerna har vi kunnat konstatera en rad fördelar:

 

  • Effektiv administration genom att order och tidrapport hanteras i dator/surfplatta, vilket lett till att all pappershantering försvunnit.
  • Förbättrad kommunikation genom positionering och snabbmeddelanden, vilket i sin tur genererar i effektiva transporter och säkrare arbetsmiljö.
  • Förbättrad körekonomi då vi reducerar våra bränslekostnader mellan 6-12 %, genom att datorn följer upp lastbilens prestanda i realtid och föraren får vägledning i hur han kör sparsamt.
  • Datorn kan även ge emissionsrapporter, vilket allt fler kunder efterfrågar.
  • Trafiksäkerheten förbättras då förarna undviker många telefonsamtal som kan äventyra körningen.

 

Kopplat till fordonsdatorerna och den elektroniska överföringen av information mellan fordon och kontor har vi utvecklat våra faktureringsrutiner då även detta sköts elektroniskt och fakturan når kunden via e-post. Snabb fakturering ger både nöjd kund och förbättrad lönsamhet.