Mantum beställer 100% el

Mantum tar ett steg närmre klimatneutrala transporter.

Vi har nu en beställt vår första 100% elektrifierade lastbil. Beställningen är på en Volvo Liftdumper som kommer leverera containrar till och från våra kunder lokalt i Varberg.

Fordonet kommer att levereras vecka 26 och kommer ha 44 tons tågvikt och ca 300 km räckvidd.

  • Beställningen är en av många åtgärder vi gör för att driva Mantum mot en mer hållbar framtid. Det är en spännande resa med många tekniska framsteg, dock så krävs det att infrastrukturen byggs ut för att användningsområdet för elektrifierade fordon ska kunna utökas, säger Rasmus Strömqvist.

Mantum arbetar ständigt med att minska sitt Co2 utsläpp, denna beställning är endast en av flera miljöprojekt som det arbetas med. Det har gjorts fler beställningar på andra typer av fordon, dessa kommer det att annonseras om vid ett senare tillfälle.

Vår förhoppning är att samhället Varberg kommer att uppskatta vår satsning för att tillsammans skapa en attraktiv miljö för boende och besökare.

 

För ytterligare information:

 

Rasmus Strömqvist

Affärsområdeschef Mantum Entreprenad

Rasmus.stromqvist@mantum.se

+46 70 949 00 66