Terminal & Lager

Ett naturligt nav i vår verksamhet är vår egen terminal i Varberg, där vi erbjuder kompletta tjänster inom lager och tredjepartslogistik (3pl).


Vår terminal med närmare 10 000 m2 golvyta är även godkänd som tullager. Tullager innebär att icke-gemenskapsgods inom EU kan förvaras utan att det behöver förtullas. Det ger oss en styrka att kunna erbjuda våra kunder lagerhotell både för oförtullat och förtullat gods. Eftersom vi har alla nödvändiga tillstånd från Tullverket, kan vi även ta emot transiterat oförtullat gods samt sända iväg oförtullat gods till tredjeland.