Kvalitet & Miljö

Kvalitét & Miljö

Under flera år har vi haft stort fokus på miljöfrågorna. Vi vill ta ansvar för kommande generationer. Det ställs höga krav på aktörer som bedriver trafik med tunga fordon.

Därför har vi genomgående moderna fordon och maskiner som uppfyller de krav som ställs samt en personalstyrka som besitter en bred kunskap i hur vi aktivt kan bidra till att minska vår miljöpåverkan.

Mantum bedriver ett gediget förbättringsarbete inom miljöprestanda och leveranskvalitet.

Som stöd i detta arbete har vi ett väl genomtänkt ledningssystem som är certifierat enligt ISO-standarderna 9001:2000 och 14001:2004. Mantum har status som AEO, Authorised Economic Operator (godkänd ekonomisk aktör), inom EU. AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa en ökad säkerhet i världen samt att effektivisera och harmonisera tullhanteringen i EU.

Sparsam körning

Med enkla metoder kan klimatpåverkan och bränslekostnader minska. Tunga fordon, tunga arbetsmaskiner eller många fordon betyder också tunga bränslekostnader. För transportföretag och andra fordonsägare är bränslet en stor utgiftspost. Att få ner bränsleåtgången med 10 procent är ett realistiskt mål om förarna utbildas i sparsam körning och förbrukningen sedan följs upp.

Men det finns flera tunga skäl att köra sparsamt:

  • lägre däckskostnader och mindre slitage på fordon
  • en bättre arbetsmiljö till följd av minskad stress för förarna
  • lägre utsläpp av koldioxid och av ämnen som påverkar hälsa och miljö.

Utbildning i sparsam körning och systematisk uppföljning kan vara ett sätt att stärka konkurrenskraften och förbättra ekonomin för stora åkerier och andra arbetsgivare. En sparcoachtjänst kan hjälpa ditt åkeri att nå bestående resultat av utbildning i sparsam körning och metodisk uppföljning. Att behärska ett sparsamt körsätt ingår från och med 2008 i alla behörigheter i körkortsutbildningen.

Certifieringar

Mantum Holding AB inklusive dotterbolagen Mantum Entreprenad AB, Mantum Logistics AB, Mantum Special AB, Knowledge Ground Construction AB och Hyltebruks Transport AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.