Kranbilstjänster

Mantum har en komplett division av kranbilar med erfarna och kompetenta förare och våra tjänster riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet. Även enskilda åtaganden för privatpersoner förekommer frekvent.

 

En kranbil innebär stor flexibilitet, då den kan tjänstgöra som flakbil eller tippbil, men med ett fantastiskt verktyg som kan utföra en lång rad lyft- och lastmoment. Mantums kranbilar utför oftast lyft-, monterings- och transportuppdrag i samband med husbyggnation, men användningsområdet för dessa enheter är egentligen oändligt!

 

Mantums kranbilspark spänner över ett komplett register avseende lyftkapacitet, där utrustningsnivån är mycket hög på samtliga enheter. Därför hittar vi alltid hittar en lösning på kundens förfrågan. Standard i samtliga enheter är fordonsdatorer som kan redovisa all tänkbar information om utförd transport.

 

För vidare information om kranbilstjänster, kontakta Mantum Entreprenad; mantum1@mantum.se, 0340-54 55 20.