Komprimatorbil

I slutna kretslopp vill Mantum vara en naturlig medspelare. Mantum erbjuder tjänsten komprimatorbil som effektivt tar hand om ditt återvinningsbara avfall och minimerar det i storlek innan det skickas vidare för omproduktion. Returpack är vår betydande kund för tjänsten för vilka vi hanterar insamling av aluminiumburkar och petflaskor. Dessa hämtas upp vid livsmedelsbutiker, restauranger, kiosker, cafeér och köpcentrum. Våra bilar hanterar även andra torra fraktioner såsom papper, kartong, wellpapp och plastförpacknignar. Mantum har en modern omlastningsanläggning där materialet mellanlandar innan det skickas vidare för återvinning.

 

Kontakta Mantum Entreprenad för vidare information genom att maila mantum2@mantum.se eller ringa oss på 0340-54 55 40.