Investeringar för framtiden

För att möta framtidens förutsättningar och utmaningar så har vi beställt flera klimatanpassade fordon. Vår klimatanpassade flotta består både av gas och helelektriska bilar.