Frågor och Svar

Frågor och Svar

Container, storsäck och omlastningsstation

Vad kostar det att boka en container?

Vill ni boka en container till fastpris så använda ni er av denna länken: https://mantum.se/container/

Där får ni direkt veta vad det kostar att ta hem en container under 7 dagar inklusive en sluttömning.

Som företag kanske ni söker en annan lösning? Vänligen kontakta oss då på 0340-545540 eller

miljö@mantum.se så berättar vi gärna mer om vilka tjänster vi kan erbjuda inom avfallshantering.

 

När kan man använda en container?

En container har många användningsområden. Till exempel vid köksrenoveringar, fasadbyten, takbyten eller andra rivningsarbeten där det uppstår byggavfall. En container kommer även väl till hands vid garagetömningar, vindsrensningar eller annan typ av aktivitet där det uppstår avfall.

 

Tar ni även emot trädgårdsavfall?

Ja vi tar emot trädgårdsavfall. Då rekommenderar vi att boka en storsäck vilket är en smidig och bra lösning när man har grenar, pinnar, löv, gräs eller annat trädgårdsavfall.

 

Är det sant att ni har en egen återvinningscentral?

Ja det är sant. I anslutning till vårt kontor i Varberg har vi en egen omlastningsstation där vi sorterar byggavfallet och sorterar det i olika fragment som vi sedan transporterar vidare till olika anläggningar.

 

Vilken typ av avfall hanterar ni på er Återvinningscentral?

På vår egna anläggning tar vi emot blandat byggavfall, så som frigolit, wellpapp, brännbart, isolering, deponi med mera.

 

Hur långt innan behöver man boka?

Boka gärna så tidigt som möjligt, senast 1 arbetsdag innan. Detta gäller samtliga utsättningar och tömningar i Varberg och Falkenberg, alltså i hela Halland.

 

Vad får jag slänga i min container?

Du kan slänga Betong, brännbart, frigolit, gips, glas, glasfiber, isolering, kakel, metaller, papper, plast, porslin, presenning, skrot, speglar, spånskivor, sten, tegel, telekabel, textilier, trä, trädgårdsavfall, wellpapp.

Du kan inte slänga Farligt avfall, elkabel, tryckimpregnerat trä, lysrör, sprayflaskor, elektronik, bildäck, vitvaror och asbest. Material som inte hör hemma i containern debiteras enligt gällande prislista. Mantum containern erbjuds såväl till företag som till privatpersoner. Vi hämtar inom Varbergs kommun och debiterar enligt zonindelningen som presenteras nedan

 

När kan jag behöva en container?

Exempelvis då ni flyttstädar, rensar hemma, renoverar, river ut, garageröjning, all typ av byggnation eller vid arbete hemma i trädgården. Då passar en container perfekt om man inte har tid eller lust att köra till den allmänna återvinningscentralen.

 

Har ni  Containrar i Varberg?

Mantum erbjuder Containrar i varberg där vi både levererar ut, hämtar in och sorterar avfallet på vår egen anläggning. Ta gärna kontakt med oss via miljo@mantum.se så berättar vi mer.

Erbjuder ni  Containrar i Falkenberg?

Mantum har Containrar i Falkenberg där vi både gör utsättningar och inhämtningar. Under meny val Boka Container kan du boka din container direkt via hemsidan.

Tillhandahåller Mantum  Containrar i Halland?

Mantum erbjuder Containrar i Halland. Vi är mest etablerade i Varberg och Falkenberg men vi verkar i hela Halland.

Kontakta Mantum Entreprenad