Frågor och Svar Entreprenad

Frågor och Svar

Entreprenad, anläggning och schakt

Har ni schaktekipage, anläggningsfordon och andra entreprenad fordon i varberg?

Vi har schaktekipage, entreprenadfordon och anläggningsfordon i varberg.

Tillhandahåller ni asfaltering med asfaltsekipage i Halland?

Ja vi kör asfalt med asfaltsekipage i Halland. Vi har flera olika ekipage beroende på just ditt behov. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Har ni lastbilar i Varberg?

Vi har lastbilar i Varberg.

Har ni schaktekipage i Varberg?

Ja, Mantum tillhandahåller schaktekipage i Varberg.

Har ni anläggningstransporter i Varberg?

Ja vi har anläggningstransporter i Varberg, vi har massa olika typer av fordon som kan köra både schakt och anläggningstransporter.

Vad har ni för typ av lastbilar när ni kört schakt i Halland?

Vi har massa olika lastbilar i Halland. Vi har schaktekipage, tipptrailar i Halland. Vi har alla olika typer av fordon för att kunna transportera och tillhandahålla maskintransporter, anläggningstransporter, entreprenad transporter, bortforsling av schakt, matjord, fallsand, gungsand, stenplattor, marksten, kullersten till stengångar och grusvägar, ridbanematerial, gödselhantering i  Halland.

 

 

 

 

 

Kontakta Mantum Entreprenad