Fjärrtrafik & distribution i Sverige

Vi bedriver fjärr- och distributionstransporter i linjenätverk och i beställningstrafik- för enhetslaster, partilaster och styckegods. Våra fjärrbilar trafikerar stora delar av landet med dagliga avgångar, där vi erbjuder långsiktiga transportlösningar med optimerade flöden och minimerade kostnader.

Distributionsverksamheten sker på bred front, främst i närregionen; Halland, Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Östergötland samt Småland. Ett naturligt nav i vår fjärr- och distributionstrafik är vår egen terminal i Varberg, där vi erbjuder kompletta tjänster inom lager och tredjepartslogistik.

 

» Ladda ner aktuellt produktblad

 

För vidare information kontakta Mantum Logistics:

 

Trafikledning Försäljning
logistics@mantum.se sales@mantum.se
0340-54 55 60 0340-54 55 66