Byggavfall

Avfallshantering blir alltmer komplicerad och tar därför mer tid i anspråk - tid som ofta inte finns på byggarbetsplatser, där pressade tidsscheman måste följas. För att du skall få en ärlig chans att ta hand om ditt byggavfall på ett effektivt sätt erbjuder Mantum en tjänst där vi tar ett helhetsgrepp om din avfallshantering och återvinning. Vi hittar lösningar som påverkar ditt dagliga arbete så lite som möjligt. Detta kommer att innebära såväl ökad effektivitet som bättre totalekonomi för dig. Vi vill att både byggbranschen och miljön skall se sig som vinnare!

 

När det handlar om källsortering finns sällan någon universallösning, utan vi utgår alltid från din verklighet och dina behov. Våra väl beprövade rutiner och vår egen miljöanläggning möjliggör för oss att ta ett totalansvar för din avfallshantering. Vi optimerar din sortering och minimerar volymerna till kostsam deponering.

 

För vidare information kontakta Mantum Entreprenad genom att maila mantum2@mantum.se eller ringa oss på 0340-54 55 40.