www.betongtransporter.se

Syftet med sajten betongtransporter.se är att på ett enkelt och löpande sätt snabbt kommunicera händelser rörande säkerhet inom betongtransporter. Sajten är kund- och leverantörsoberoende och skall tjäna hela sektorn/branschen. Målet är att med hjälp av kort och lätt text leda till beteendeförändring och förebygga skador och incidenter så de aldrig inträffar. Visionen är att alla som jobbar med betongtransporter ( så som fabrikspersonal, lagergårdspersonal, chaufförer, montagepersonal etc.) skall gå in på sidan minst en gång per dag.

Ladda ned vår folder (pdf)

Länk till www.betongtransporter.se

 

Har du något du vill publicera på sajten för att delge andra som kör betongtransporter?

Skicka bild och text till webbadministratören. Var vänlig ange namn och kontaktuppgifter, så att vi kan få tag i dig för eventuellt kompletterande information. Webbadministratören når du via mail till betongtransporter@mantum.se.