Anläggningsfordon

Mantum har en komplett division av anläggningsfordon och våra tjänster inom området anläggning riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet. Dessutom tillhandahåller vi ett fullständigt sortiment av grus- och stenmaterial från ett antal egna täkter och förädlingsenheter. Vi kan härigenom hjälpa kunden med en kostnadseffektiv lösning av materialtransporter.

 

Mantums anläggningsfordon får oftast i uppdrag att flytta schaktmassor eller leverera grus, jord, berg och makadam i de flesta fraktioner. Vi har även möjlighet att transportera asfalt och utföra stödkantsläggning samt transportera färdig betong med våra roterbilar. Vi har åtagande för vinterväghållning där vi både saltar, sandar samt plogar och transporterar bort snömassor.

 

Fordonsparken är bred och flexibel där utrustningsnivån är mycket hög på samtliga enheter, vilket gör att vi alltid hittar en lösning på kundens förfrågan. Standard i samtliga enheter fordonsdatorer som kan redovisa all tänkbar information om utförd transport.

 

För vidare information kontakta Mantum Entreprenad; mantum1@mantum.se, 0340-54 55 20.