Logistics

Today, all parties in the global transport chain are faced with increasing demands. This becomes even more apparent, by talking to our customers who are experiencing increased competition. Consequently, transportation solutions are becoming more and more complex. At Mantum, we have accepted this challenge and we have developed a total-cost-concept that will give our customers a competitive edge.

We believe that our logistics make things simpler.

By working closely with our customers we help them find optimised and cost-efficient solutions, that will simplify and improve their operations and create value for their businesses.

This co-operation calls for openness and transparency between both parties. Feel free to contact us for a discussion about your special requirements!


Kraven ökar på alla parter i värdekedjan. Inte minst märker vi det hos våra kunder och deras konkurrenssituation. Därför blir lösningarna oftast mer och mer komplexa. På Mantum har vi tagit det som en utmaning och utvecklat ett totalkostnadskoncept.
Logistik ska förenkla, tycker vi.
Tillsammans med våra kunder hittar vi de mest optimerade och effektiva lösningarna som förenklar, förbättrar och skapar värde för verksamheten.
Ett samarbete som kräver en öppenhet och transparens mellan parterna. Kontakta oss gärna för en diskussion kring dina förutsättningar.